Waarom deze campagne?

Sinds de ontketening van de Arabische Lente in de Moslimwereld, zijn de Moslims wakker geworden van hun decennia lange slaap. We hebben ons als Oemma van Islam beseft dat het niet langer zo kan en dat we een nieuwe koers moeten varen. Niemand zal ontkennen dat we te lang hebben geleefd in verdeling en ellende. Onze landen worden nog steeds geteisterd door dictators die ons onderdrukken en nog belangrijker, we hebben in onze landen te lang geleefd onder een niet-Islamitische wetgeving die niet bij ons past, omdat wij een Oemma zijn die steeds meer naar Islam terugverlangt.

We zien steeds meer dat de Moslims zowel binnen als buiten de Moslimlanden terugverlangen naar eenheid, en dit is een vanzelfsprekend verschijnsel. Want wat is er nu mooier dan dat we allemaal weer zouden leven in één staat, met één leider, geregeerd door enkel en alleen de wetten van Islam? Dat we gezamenlijk zouden leven in de Islamitische Staat Al Khilafah, die ooit opgericht is door de nobele handen van onze geliefde Profeet (saw)? Welke Moslim zou nu niet willen leven in de Islamitische staat wiens terugkeer door onze Profeet (saw) zelf is voorspeld toen hij zei:

Het Profeetschap zal onder jullie blijven zolang Allah (swt) het wil, vervolgens zal Allah (swt) het opheffen wanneer hij dit wil; dan zal er een Rechtgeleide Khilafah volgens de methode van Profeetschap zijn, dit zal blijven zolang Allah (swt) het wil. Vervolgens zal Allah (swt) haar opheffen wanneer hij het wil. Dan zal er een bijtend koningschap zijn. Deze zal blijven zolang Allah (swt) het wil, vervolgens zal hij deze weer opheffen wanneer Hij dat wil. Dan zal er een tirannieke heerschappij zijn zolang Allah (swt) dat wil. En dan zal er een Khilafah Rashidah op de methode van Profeetschap zijn. Daarna zweeg hij (saw).”
(Overgeleverd door Ahmad)

Hoewel veel Moslims ernaar verlangen zijn er echter nog veel vragen over dit idee. Wat is de Khilafah precies? Hoe zal deze staat eruit zien? En hoe kunnen we hiervoor werken? Hoe kunnen we deze eenheid weer realiseren?

Om deze reden organiseren wij, Hizb ut Tahrir Nederland, gezamenlijk met de Moslims in Nederland de campagne ‘Het is tijd voor Khilafah’. Wij willen samen met jullie werken om zowel Moslims als niet-Moslims de schoonheid van Islam en haar wetgeving te laten zien. Zodat iedereen kan zien hoe mooi en perfect ons geloof werkelijk is.

+Waarom hebben we deze campagne nodig?
Er zijn nog veel Moslims en niet-Moslims voor wie het idee van de Islamitische Staat Al Khilafah nog onduidelijk is. Veel mensen denken dat de Islamitische systemen barbaars en Middeleeuws zijn, en dat zij niet in staat zijn om in de huidige tijd de maatschappelijke en politieke problemen op te lossen. Het is dus belangrijk dat wij als Moslims opkomen voor onze Islam om te laten zien hoe onze systemen  werkelijk in elkaar zitten. Dat wij bijvoorbeeld laten zien hoe onze systeem van economie, strafrecht, sociale omgang en regeren er werkelijk uitzien.

Daarbuiten is het natuurlijk voor de Moslims een verplichting om de da’awa van Islam uit te dragen. Allah (swt) zegt:

“En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: “Waarlijk, ik behoor tot de Moslims.”

(Zie de vertaling van de betekenissen van de Koraan, 41:33)

+Wat gaan we precies tijdens deze campagne doen?
Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden, waaronder diverse lezingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, flyeracties, discussies en interviews op straat en we zullen een uitgebreide internetcampagne gaan voeren. En als klap op de vuurpijl zullen we aan het einde van de campagne een Khilafah conferentie organiseren. 
+Hoe lang zal deze campagne duren?
De campagne duurt tot en met 17 maart 2013. 
+Wie organiseert de campagne?
Deze campagne wordt georganiseerd door Hizb ut Tahrir.

Hizb ut Tahrir is een politieke partij, wiens ideologie Islam is en haar doel het hervatten van de Islamitische manier van leven is door de Islamitische staat Al Khilafah in de Moslimlanden te vestigen die Islam ten uitvoer brengt en haar da’wah verkondigt aan de wereld. Dit wil zij bereiken door de methode van de Profeet (saw) te volgen. Hizb ut Tahrir werkt dus om de Moslims te verenigen onder één leider die enkel en alleen met de Koraan en Soenna zal regeren.

Zij baseert zich op interactie met de Oemmah om haar doel te bereiken. Ze verzet zich tegen het kolonialisme in al zijn vormen en doelt om de Oemmah van de kolonialistische intellectuele leiderschap te bevrijden en zijn culturele, politieke, militaire, en economische invloed te verwijderen uit de Islamitische landen. Het doelt tevens om de onjuiste en vervormde concepten te veranderen verspreidt door het kolonialisme die Islam beperkt tot persoonlijke verering en moraal.

In Nederland werkt Hizb ut Tahrir niet om de Islamitische staat te vestigen, omdat dit in de Moslimlanden dient te gebeuren. Daarom werkt de partij hier om de volgende zaken te realiseren:

  1. Het beschermen van de Islamitische identiteit door de Moslims te zuiveren van niet-islamitische ideeën.
  2. Het realiseren van een publieke opinie in het voordeel van de Khilafah Staat, zodat de Oemma met de partij samen zal werken om deze te realiseren.