Wat zal de Khilafah brengen?

+Een manifest voor verandering

2-1
De revoluties in de moslimlanden zullen niemand zijn ontgaan. Aan de vooravond van het jaar 2011 werd de wereld opgeschrikt met de dood van Mohamed Bouazizi op 17 december 2010 jl. Een jonge Tunesische man die vernederd werd door politiemannen en uiteindelijk door zelfverbranding om het leven kwam. Deze actie werd gevolgd door massale protestacties in Egypte, Libië, Jemen, Syrië, Bahrein en vele andere landen. Het was het jaar van de val van verschillende tirannen welke aan het einde van hun latijn kwamen. Tevens was het, het jaar van het woord van waarheid jegens een tirannieke heerser.

Maar natuurlijk verandert het opstaan tegen de heersers alleen nog niets en heeft er in de moslimlanden nog geen werkelijke verandering plaatsgevonden. Nog steeds zijn de systemen bijvoorbeeld in Egypte, Libië en Tunesië niet gebaseerd op Islam, hoewel het volk hier wel naar verlangt. Alleen voor velen is onduidelijk hoe precies dit systeem eruit moet zien. Dan is er ook nog een andere groep die denkt dat het terugbrengen van de Islamitische staat Al Khilafah geen realistische optie is. Zij vragen zich af hoe dit systeem de huidige problemen zal gaan oplossen.

Om deze reden hebben wij een manifest voor verandering geschreven. Dit boek neemt Egypte als voorbeeld hoe de moslims in een relatief korte tijd het gehele systeem kunnen veranderen in een Khilafah systeem. Het toont een stappenplan welke laat zien dat het radicaal veranderen van een islamitisch land naar een Khilafah staat wel degelijk realistisch is en zelfs de beste optie is voor de welvaart en voorspoed van land, zodat deze zich weer kan ontwikkelen als een volwaardige zelfstandige staat die de islamitische systemen ten uitvoer brengt.

Klik op de volgende link om het boek te downloaden: Een Manifest voor Verandering

+Heeft de Khilafah een eigen economisch systeem?

2-2Het economisch systeem in de Khilafah is een integraal onderdeel van Islam. Islam heeft zijn eigen unieke economische beleid, welke wezenlijk verschilt van het kapitalistische economische systeem. Hier volgen een aantal korte kenmerken van het Islamitisch economisch systeem:

De visie op het economische probleem
De Kapitalistische visie gaat ervan uit dat het fundamentele economische probleem de schaarste van de middelen is. Zij zeggen feitelijk dat er niet genoeg middelen zijn om alle mensen over de wereld te voorzien, omdat de behoeften van de mens oneindig zijn. Daarom proberen zij dit probleem op te lossen door zoveel mogelijk te produceren, zodat er ook steeds meer geconsumeerd wordt.

Islam beargumenteert dat er genoeg middelen op aarde zijn om alle mensen te voorzien. Het probleem is niet de schaarste maar het is de onjuiste verdeling van de welvaart. We zien dat het kapitalistische systeem ervoor heeft gezorgd dat een kleine groep rijken bijna alle welvaart van de wereld bezit, waardoor er miljoenen armen zijn die niets te eten hebben. Islam ziet de behoeften van de mens niet als oneindig maar maakt een verdeling tussen basisbehoeften en luxebehoeften. De basisbehoeften zijn de behoeften die ieder mens nodig heeft om te overleven en de luxebehoeften zijn de behoeften die de mens niet direct nodig heeft maar meer een luxe is welke een aanvulling is op hun basisbehoeften.

Het islamitisch economische systeem is in eerste instantie gebaseerd op het garanderen van de basisbehoeften van al haar inwoners. Dit is de grootste prioriteit van de staat.

De Profeet (saw) heeft hierover gezegd:
“De zoon van Adam kent geen groter recht dan deze drie dingen: een huis waarin hij mag verblijven, een stuk kleed waarmee hij zijn naaktheid mag bedekken, en een stuk brood en water.” (At Tirmidhi)

Tegelijkertijd zal de staat ook initiatieven proberen te nemen om het vervullen van de luxe behoeften te faciliteren. Door deze correcte visie op het economische probleem zal de staat dus niet het volk uitbuiten en het geld aan een kleine groep overlaten, maar zal werken om een rechtvaardige verdeling te realiseren, voor zowel moslim als niet-moslim.

Onderscheid tussen publiek en privaat bezit
Eén van de grote problemen in het kapitalistisch economisch systeem is dat zij het toestaan dat bepaalde zaken die de gehele gemeenschap nodig hebben tot privaat eigendom maakt. Hierdoor heeft de eigenaar van deze belangrijke goederen de macht om hoge prijzen te vragen en dus anderen uit te buiten.

Islam heeft een duidelijk onderscheid gemaakt tussen publiek en privaat bezit. Ze heeft bepaald dat de zaken die de burgers gezamenlijk hard nodig hebben niet tot privaat bezit gemaakt mag worden. Dit zal publiek bezit zijn en het opgebrachte geld moet ten goede komen van de bevolking zelf. Voorbeelden hiervan zijn olie, grondstoffen en water.

De Profeet (saw) heeft gezegd:“De mensen zijn partners in drie zaken: water, weidegrond en vuur/olie” [Abu Dawud]

Deze visie zorgt ervoor dat een grote groep niet uitgebuit wordt door een kleine groep die de belangrijke eigendommen waar iedereen gebruik van maakt, zal bezitten.

Een verbod op monopolie
Een ander probleem, welke voor uitbuiting zorgt is de monopolie. Door het hebben van de monopolie positie kan een persoon gemakkelijk overdreven hoge prijzen voor zijn producten vragen omdat men bij niemand anders voor deze producten terecht kan.

Islam heeft daarom de monopolie verboden en zorgt daarmee voor een gezonde concurrentie waardoor de mensen niet uitgebuit worden omdat ze bij niemand anders terecht kunnen.

De waarde van geld zal gebaseerd zijn op de goudstandaard
Eén van de grootste veroorzakers van inflatie is natuurlijk het feit dat het huidige geld eigenlijk niets meer dan papier is, waarvan de waarde niet gebaseerd is op de goudstandaard. Dit heeft ervoor gezorgd dat regeringen in tijden van schuld iedere keer zelf extra geld gingen drukken waardoor de waarde van het geld daalt.

In de Khilafah zal het geld gebaseerd zijn op de goudstandaard. Dit zorgt voor economische stabiliteit waardoor de waarde minder gevoelig voor inflaties en crises is.

Rente en oppotten van geld is verboden
Rente zal in de Khilafah verboden zijn. Rente zorgt er in de realiteit voor dat de schuldenaren effectieve slaven worden van de rijken. Er zijn genoeg voorbeelden van personen en zelfs landen die hun schuld al veelvoudig hebben terugbetaald, maar door de rente constant moeten blijven betalen en het aflossen van de schuld bijna een onmogelijke optie wordt.

Ook het oppotten van geld zal in de Khilafah verboden zijn, omdat dit ervoor zorgt dat het geld niet in de economie wordt geïnvesteerd waardoor meerderen kunnen profiteren. Oppotten zorgt er feitelijk voor dat geld in de handen van de rijken zal blijven en dit zal de Khilafah niet toestaan.

Dit waren een aantal algemene pijlers van het economische systeem in Islam. Wil je meer hierover weten? Lees dan het volgende boek: Het economische systeem in Islam (Engels)

+Hoe lost de Khilafah sociale problemen op?

2-3 (1)De kapitalisten hebben geen ordening voor de relaties tussen man en vrouw waardoor er veel problemen in de samenleving zijn ontstaan. Denk maar aan verkrachtingen, overspel, ontucht, seksuele intimidatie en ongewenste zwangerschap. Dit heeft geresulteerd in gebroken families en moeders die hun kinderen zonder vader moeten opvoeden waardoor kinderen het belangrijke element van vaderschap missen met alle gevolgen van dien. Overspel heeft veel families gebroken en gevoelens van ongeluk en depressie bij velen in de samenleving gerealiseerd.

Ook de presentatie van de vrouw als lustobject heeft ervoor gezorgd dat vrouwen eerder op hun uiterlijk worden beoordeeld dan hun innerlijk, terwijl ze ook nog eens slaaf zijn van het ideale schoonheidsbeeld waar ze nooit geheel aan kunnen voldoen. Het zijn deze zaken die bij de vrouw hebben geleid tot anorexia, gevoelens van depressie en zelfs zelfmoord omdat ze er simpelweg niet bij horen.

Islam heeft daarom wel een sociaal systeem waardoor de relaties tussen man en vrouw op een correcte manier geordend worden met als resultaat dat veel van deze problemen voorkomen worden. Islam beschouwt namelijk de familie als de pilaar van de samenleving en doet er dus alles aan om deze te beschermen en alle vormen van overspel en ontucht te voorkomen. Hier volgen een aantal maatregelen die islam neemt om deze stabiliteit te garanderen:

De visie van Islam op man en vrouw
Islam beschouwt de man en vrouw als gelijkwaardigen met ieder hun eigen rol in de samenleving. Zo is de primaire taak van de man om de kost te verdienen en de primaire taak van de vrouw om voor het huishouden en de kinderen te zorgen. Dit houdt natuurlijk niet in dat vrouwen niet van onderwijs kunnen genieten en niet kunnen werken. Beide zaken zijn voor hen toegestaan.

De visie van Islam op de relatie tussen man en vrouw
Islam staat enkel het huwelijk toe als intieme relatie tussen twee partners. Dit zorgt ervoor dat beiden zich moeten binden aan rechten en plichten waardoor stabiliteit gerealiseerd wordt, in plaats van vrije relaties tussen partners waar men maar kan doen wat men wil. Het huwelijk is een ordening en bescherming voor beiden. Een ander voordeel van het huwelijk is natuurlijk dat dit ervoor zorgt dat vrije seksuele relaties voorkomen worden en kinderen dus in gezinnen geboren worden, in plaats van dat zij in gebroken gezinnen opgevoed worden.

Het primaire doel van de relatie in islam is het voortbrengen van nageslacht en niet het seksueel genot, dit is enkel een onvermijdelijke bijkomstigheid. Deze visie op het doel van de relatie zorgt ervoor dat men zich richt op het creëren van stabiele gezinnen, waarin een ieder zijn rol in het gezin vervult. In Kapitalisme zijn relaties voornamelijk gebaseerd op seksueel genot. Deze visie is vernietigend voor de relatie want als een koppel op deze basis een relatie aangaat zal de één de ander verlaten op het moment wanneer het genot er niet meer is, of wanneer hij of zij elders nog meer genot kan vinden. Dit zorgt er dus voor dat gezinnen gebroken worden en dit zal niet leiden tot een stabiel gezinsleven.

De kleding van man en vrouw
Geen persoon zal ontkennen dat het stimuleren van het voortplantingsinstinct aangewakkerd wordt door de nadrukkelijke vertoning van de schoonheden. De schaarse en strakke kleding van bijvoorbeeld de vrouw heeft ervoor gezorgd dat de vrouw meer als lustobject gezien wordt in plaats van dat zij gewaardeerd wordt om haar intellect of karakter.

Islam heeft daarom een specifieke dresscode voor de man en vrouw waarbij zij beiden bepaalde delen van hun lichaam verplicht moeten bedekken. Zo dienen mannen het gedeelte tussen hun knieën en navel te bedekken en dienen vrouwen een hoofddoek en een lange hangende overjas (djilbab) in het publieke leven te dragen waardoor hun lichamelijke vormen niet openlijk vertoont worden aan anderen.

Het neerslaan van de blikken en verbod op afzondering
Andere initiatieven die de Islam heeft genomen om kuisheid en ordening tussen de man-vrouw relaties te waarborgen is de verplichting op het neerslaan van de blik, op het moment dat de schoonheid van vreemde vrouwen getoond wordt en wanneer gevoelens van lust opgewekt worden.

Ook kent Islam een verbod op het afzonderen van man en vrouw die vreemd aan elkaar zijn, waardoor de kans op overspel en ontucht verkleind wordt.

Dit zijn slechts een aantal pijlers van het sociaal systeem van Islam. Wil je meer weten? Lees dan het volgende boek: Het Sociaal Systeem van Islam (Engels)

+Een ontwerpgrondwet voor de Khilafah staat

2-4Wanneer we oproepen tot verandering is het natuurlijk wel belangrijk om duidelijk te maken wat we precies willen veranderen, zodat men een helder beeld heeft van wat er precies zal gaan veranderen en waartoe je oproept.

De oproep tot Khilafah is niet zomaar een oproep. Het is een oproep tot een staatsvorm welke vandaag de dag geen realiteit kent. Sommigen zijn nog steeds sceptisch over dit idee en vragen zich af of dit allemaal wel realiseerbaar is.

Om deze twijfel en vermoedens weg te nemen hebben we een grondwet opgesteld voor de toekomstige Khilafah staat. Zodat iedereen kan zien met wat voor staat we insjAllah te maken zullen hebben.

Wil je graag deze grondwet bekijken? Klik dan op de volgende link: Een ontwerpgrondwet voor de Khilafah staat

+10 uitvindingen die de Khilafah aan de wereld heeft gebracht
 1. Universiteit:
  De oorsprong van het doctoraat gaat terug naar de ‘ijazat at-tadris wa al-iftaa’ (de licentie om te onderwijzen en juridische adviezen uit te vaardigen) wat bekend was op de universiteiten in de Islamitische wereld. De universiteit van Al-Karaouine opgericht door Fatima Al-Fihri in het jaar 859 CE, in Fes (Marokko), is ’s Werelds oudste universiteit waar doctoraten en diploma’s werden uitgereikt.
 2. Ziekenhuis:
  Het eerste beroemde ziekenhuis in de Islamitische wereld werd gebouwd in Damascus (Syrië) in het jaar 706 CE door de Oemmajjadische Kalief Al-Walid. Dit ziekenhuis dat bekend stond als Bimaristan was uniek vanwege haar gespecialiseerde artsen en de behandeling was geheel gratis.

 3. Shampoo:
  Hygiëne en het nemen van een bad vertolken een belangrijke rol in Islam. De kruisvaarders stonden erom bekend dat zij zichzelf niet wasten. Shampoo werd aan Engeland geïntroduceerd door de Islamitische, Indiase ondernemer en arts Sake Dean Mahomed die samen met zijn vrouw het wereldberoemde ‘Mahomed’s Indian Vapour Baths on Brighton’ aan het Engelse zeefront opende in 1759.
 4. Pensioen:
  Het eerste register voor een pension werd in het jaar 700 CE opgesteld door ‘Oemar ibn Al Khattab (ra). De inkomstenbronnen van het Kalifaat werd gedistribueerd onder de armen, zieken en degenen die door ouderdom niet in staat waren om te werken.
 1. Apotheek:
  In het jaar 754 CE werden de eerste apotheken en drogisterijen geopend in Baghdad.
 1. Algoritmen:
  De Perzische, Islamitische wiskundige Al Chawarizmi die leefde ten tijde van het Abassidische kalifaat, introduceerde de algoritmen. Zonder deze uitvinding zouden we vandaag wellicht geen computers tot onze beschikking hebben. Bovendien schreef hij een boek over het rekenen met letters genaamd ‘hisab al-djabr wa al-muqabala’wat ertoe heeft geleid dat heden ten dage het woord ‘algebra’ niet is weg te denken uit de wiskundeboeken..
 1. Chirurgie:
  Al Zahrawi ook wel bekend in het Westen als ‘ Abulcasis’ leefde ten tijde van de Islamitische Staat in Andalusië. Hij wordt door velen gezien als de vader van de chirurgie. Zijn dertig volume tellende encyclopedie ‘Kitab al-Tasrif’ heeft de basis gelegd voor de moderne chirurgie in Europa.
 2. Koffie:
  Een Arabische geitenhoeder, genaamd Khalid die leefde in de Kaffa regio in Zuid-Ethiopië merkte dat zijn geiten levendiger werden na het eten van bepaalde bessen. Hij kookte deze bessen om daarmee de eerste koffie te vervaardigen. Later werden er bonen geëxporteerd van Ethiopië naar Jemen waar moslims koffie dronken om ‘s nachts wakker te blijven voor het nachtgebed. Aan het eind van de 15e eeuw bereikte de koffie Mekka en Turkije waarna het in 1645 in het Italiaanse Venetië arriveerde. Het woord koffie komt oorspronkelijk van het Arabische woord ‘qahwa’.
 1. Bibliotheek:
  De eerste bibliotheek van de Grieken werd omstreeks 600 jaar voor christelijke jaartelling geopend in Athene. Echter werden er door de Grieken geen boeken uitgeleend. Onder de moslims werd er ten tijde van de Kalief Harun Al Rashid een vertalinginstituut opgezet in Baghdad welke de naam ‘Bayt ul Hikma’ (het huis van wijsheid) droeg. Later werden er ten tijde van de Kalief Al Ma’mun boeken geproduceerd en vertaald vanuit het Grieks.
 1. Parachute:
  Ongeveer duizend jaar voor de gebroeders Wright, was er een Islamitische dichter, astronoom en ingenieur, genaamd Ibn Firnas die in 852 een vliegmachine ontworp en vanaf de minaret van de Grote Moskee in Cordoba (Spanje) sprong. Deze uitvinding wordt gezien als de eerste parachute.

+Worden niet-moslims in de Khilafah onderdrukt?

2-5Is Khilafah alleen voor moslims?
De boodschap van Islam is voor de gehele mensheid. De niet-moslims die onder de Khilafah leven zijn volwaardige burgers en genieten van het recht op bescherming en hebben net als iedere andere burger het recht op ontwikkeling. In de historie van de Khilafah was de meerderheid van de mensen vaak zelfs niet-moslim. Dit wordt ook bevestigd in het boek van de bekende historicus Albert Hourani genaamd ‘A history of the Arab Peoples’: “Aan het einde van de Oemayyaden periode, was minder dan 10% van de mensen in Iran, Irak, Syrië, Egypte, Tunesië en Spanje moslim. Alleen op het Arabische Schiereiland was de verhouding van Moslims hoger dan dit.”

Worden de niet-moslims gediscrimineerd in de Khilafah?
Nee in de Khilafah dienen alle burgers volgens de Islamitische wetgeving goed behandeld te worden. De niet-moslims hebben recht op uitvoering van hun religie en bescherming van hun gebedsplaatsen. Het is verboden voor de Staat om te dicrimineren tussen individuen aangaande wetgeving en rechtszaken. Ongeacht ras, ideologie, kleur dient ieder individu rechtvaardig behandeld te worden. Allah (swt) zegt:

“En dat wanneer jij tussen mensen rechtspreekt, je rechtvaardig handelt” (VBK soerah al-Nisa 4, vers 58)

“En laat de vijandschap van een ander u niet aansporen om onrechtvaardig te handelen. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid” (VBK, soerah al-Maida 5, vers 8)

De Profeet Mohamed (saw) zei: ‘Hij die degene ten onrechte vermoordt met wie er een verbond is, zal niet de geur van het Paradijs ruiken. Haar geur zal 100 jaar ver verwijderd zijn’ (Tirmidhi).

Joden en christenen onder de Khilafah
De joden en christenen werden in de Khilafah beschermd en vele joden vluchtten weg uit het christelijke Europa om te leven onder de rechtvaardige Khilafah. Joodse denkers zoals Maimonides floreerde in Islamitisch Spanje. Bovendien heeft zich ten tijde van de Khilafah van de vierde khalief een situatie afgespeeld, waarbij een niet-moslim een rechtszaak aanspande tegen het staatshoofd omtrent een kwestie m.b.t. onroerend goed. De niet-moslim won die zaak. Derhalve zullen de niet-moslims na de toenemende decadentie in westerse samenlevingen positief verrast zijn met de Khilafah als alternatief systeem.

Hoe kan ik voor de terugkeer van Khilafah werken?